INNOVOX ON-LINEInnovox On-Line

Innovox altı aylık kalibrasyon stabilitesi imkanı sunar. Kalibrasyon ekrandaki kolay ve anlaşılır komutlara göre yapılır. Diğer Sievers TOC analizatörleri gibi , Innovox kullanımı kolay dokunmatik bir ekrana sahiptir.
Koruyucu bakım için yıllık yalnızca bir iki saate ihtiyaç vardır. Bakımı kolay ve ucuzdur.
Saf su, üretim proses suyu, içme suyu, yeraltı suları, nehir suları ve atıksu kullanılan veya analizleri yapılan sektörlerde kullanımı mevcuttur. 0.5 ppm-50,000 ppm aralığında ölçüm yapabilmektedir.
Süperkritik Su Oksidasyonu ( SCWO ) tekniği ile su, iyice kapatılmış bir reaktörün içerisinde 375 ºC’ye kadar ısıtılarak ve basıncı 3200 psi’ye yükseltilerek süper kritik seviyeye getirilir.
Bu halde, ne gaz ne de sıvı olmamasına rağmen, iki halin de yararlı özelliklerini göstermektedir. SCWO tekniği, Sievers Innovox TOC analizörü cihazına yüksek doğruluk ve hassasiyette %99’dan fazla verimli oksidasyon olmasını sağlar.

a