Bu internet semineri serisi, X-Ray Floresansı (XRF) kullanılarak farmasötik ara maddelerin ve nihai dozaj formlarının elementel analizi için gereklilikleri göz önünde bulundurur.

İlk internet seminerinde, XRF'nin bu uygulamadaki konumunu tartıştık ve ikincisinde analitik iş akışının canlı bir gösterimini gerçekleştirdik.

Bu üçüncü web seminerinde, yakın zamanda Journal of Pharmaceutical and Biological Analysis Dergisi'nde yayınlanan Almanya'daki Salutas Pharma GMBH ile işbirliği içerisinde yapılan bir vaka çalışmasını tartışacağız. Bu çalışma, Epsilon 4 XRF sisteminin, gerçek oral dozaj ilaç ürünlerinin temel safsızlık taraması kabiliyetini göstermektedir.

Bu web seminerinde, nihai analiz üzerinde etkisi olabilecek ilaç özelliklerini değerlendireceğiz ve XRF'nin farmasötik ürünlerin taranması için genel kabiliyetini araştıracağız.

Ölçüm Tipi: Element analizi

Ürünler: Epsilon 4

Teknoloji: X-ray Flloresans (XRF)

- Kimler Katılmalı?

• Temel analiz yöntemleri geliştirenler; örneğin, ICP, AAS veya XRF kullanarak.
• İlaç hammaddeleri veya ara ürünler için teknikler üreten veya belirleyenler.
• Temel safsızlık analizi ile ilgilenen ve ilaca dair formülller geliştirenler.

- Ne Öğreneceğiz?

• İlaç ürünlerinin element tarama analizi
• XRF analizi için iş akışının, ICP ve AAS gibi tekniklerle karşılaştırılması ve XRF'nin laboratuvarınıza sağlayabileceği değerlerin anlaşılması


Date:
04/06/2020
Time:
17:30 - 18:30
Ülke:
Canada
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol
Değerlendirme Anketi a