Yaklaşık son yirmi yıla içerisinde, lazer kırınımı farklı segmentlerde partikül boyutu analizi için geniş çapta kabul gören bir teknik olarak ortaya çıkmıştır. Geniş dinamik aralık, yüksek örnek verimi, sonuçların sağlamlığı ve ruhsat uygunluğu gibi tekniğin çeşitli avantajları hem Ar-Ge hem de Kalite Kontrol departmanlarında popüler olmasını sağlamıştır. Web semineri serisi, farmasötiklerde ve özel kimyasallar, katalizörler, çimento, madencilik, gıda ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer endüstriler arasında da nasıl uygulandığına dair örnekler ile tekniğin çeşitli yönlerini tartışacaktır. Farmasötikler örneğinde, oral katı doz ilaçların (API veya eksipiyan) partikül boyutu dağılımının izlenmesi, ilacın salınmasını, stabilitesini ve dolayısıyla ilacın etkinliğini ve performansını anlamada kritik öneme sahiptir.

Web seminerinin bu bölümünde, Aplikasyon Uzmanı Tamal Mukherjee, bir lazer kırınım sisteminin nasıl çalıştığını, parçacık boyutunu ölçen diğer tekniklerden nasıl farklı olduğunu, bir ölçümün nasıl yapıldığını ve parçacık boyutu dağılımlarının nasıl hesaplandığını özetleyecektir.

Ne Öğreneceğim ?
1. Lazer kırınımının temelleri
2. Lazer kırınımı kullanarak parçacık boyutunu ölçmenin avantajları
3. Diğer tekniklerle karşılaştırma
4. Partikül boyutu dağılım analiz cihazları yani Mastersizer3000

 

Kimler Katılmalı ?
- Partikül büyüklüğü dağılım analizi hakkında bilgi edinmek isteyen herkes
- Lazer kırınım tekniğini öğrenmek isteyen herkes 
- Farmasötik API ve / veya formülasyonlardaki Kalite Kontrol ve Ar-Ge çalışanları 
- Akademik araştırmaları ve proses üretimi için partikül büyüklüğü dağılım analizinin uygulamalarını ve sonuçlarını anlamak isteyen herkes.


Date:
16/06/2020
Time:
09:00 - 10:00
Ülke:
Austria
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol
Değerlendirme Anketi a