Geçtiğimiz on yıllar boyunca, kanser terapisinde yükselen sayıda nanoilaçlar uygulandı. İntravenöz uygulamayı takiben lipozomlar ve polimerik nanoparçacıklar gibi oldukça gelişmiş terapötikler, bileşiklerin insan vücudundaki dağılımını değiştirir ve sitostatik ilaçların yan etkilerinin önemli ölçüde azalmasına yol açar.

Farmakokinetik analiz, formülasyonların performansını değerlendirmede önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, geleneksel bölmeli olmayan ve bölmeli modelleme yaklaşımları, nanoilacın in vivo davranışının fizikokimyasal ve in vitro özelliklerle ilişkilendirilmesini sağlamaz.

Bu konuşma Singapur Ulusal Üniversitesi Eczacılık bölümünden Doçent Doktor Matthias Wacker tarafından verilmektedir. Nanotaşıyıcı formülasyonların farmakokinetiğini in vitro-in vivo korelasyonlara açık bir bakış açısıyla analiz etmede en son metodolojilerin bir taslağını sunmaktadır. Dr Wacker'e Malvern Panalytical’ın nanomatri uygulama uzmanı Dr Anand Tadas eşlik edecektir. Birlikte, in vivo verileri analiz etme ve yeniden analiz etme fırsatları hakkında bir diyalog kuracaklar. Ve daha da önemlisi, nanoparçacık izleme analizi (NTA) kullanarak uygulamalar hakkında nasıl daha derin bir fikir edinebileceğinizi görebileceksiniz.

Ölçüm türü:

  • Parçacık boyutu
  • Parçacık şekli
  • Partikül konsantrasyonu 

Kimler katılmalı?

  • Nanotıp alanındaki bilgilerini genişletmek isteyen herkes
  • Nanomalzemelerin sentezi ve formülasyonu, nano-malzemelerin biyo-ilaç, aşı araştırmaları, ilaç geliştirme vb.
  • Çalışmaları için nanoparçacık izleme analizinden yararlanmak isteyen herkes

 

Neden katılmalıyım? Neler öğreneceğim?

- Nanotaşıyıcı formülasyonların farmakokinetiğinin analizinde en son metodolojiler

- In vitro-in vivo korelasyonlara net bir bakış açısı kazanma

- In-vivo verileri analiz etme ve yeniden analiz etme fırsatları

- NanoSight cihazı ile nanoparçacık izleme analizi (NTA) kullanarak uygulamalar hakkında daha derin bir fikir edinme

 


Date:
14/07/2020
Time:
20.00 - 21.00
Ülke:
India
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol
Değerlendirme Anketi a