Atmosferik aerosoller veya havada asılı kalan partikül maddeler hava kalitesinin denetlenmesinde önemli parametrelerdir. PM 2.5 ve PM 10 olarak bilinen solunabilir partikül madde(RSPM) özellikle insan sağlığına ve çevreye zarar verir. Kabuksal toz gibi doğal partikül maddelerinin hava partikül maddesi içeriği genel olarak Al, Si, Fe, Ca’dan oluşur; deniz aerosolleri ise Na, Mg, Cl, S, K, Ca vb. Ayrıca trafik, endüstri, atık yakımı ve daha fazlası gibi anropojenik emisyon kaynakları Pb, Zn, As, Br, V, Cr, Ni, Cd, vb. toksik elementleri havaya yayar.

Toksik elementlerin ve bunların RSPM seviyelerinin halk sağlığı ve çevre üzerindeki etkisi daha fazla anlaşıldıkça hükümetler ve yetkililer partikül hava kirliliğine karşı daha sert kısıtlamalar uygulamaktadır. 

Bu kısıtlamaları etkin bir şekilde sürdürmek için yetkililerin hava kalitesini doğru bir şekilde denetlemesi ve emisyon kaynaklarının belirlenmesi yoluyla sert önlemler alması gerekir. Bu da US-EPA IO 3.3 gibi regülasyonlara uygun şekilde belirli bir alandaki elemental konsantrasyonun doğru bir şekilde ölçülebilmesi anlamına gelir.

Bu hava kirliliği webinarında aplikasyon uzmanımız Dr. Gupta düşük deteksiyon limitleri için olan yönetmeliklere ve metodolojilere ışık tutuyor. Uygun numune alımı, hava filtrelerinin toplanması ve filtre matrislerinin seçimi ve benzeri konularda bilgilerini bizlerle paylaşacak. Ayrıca Malvern Panalytical’ın Epsilon 4 cihazını kullanarak toksik elementlerin tahribatsız analizinin nasıl yapılabileceğini anlatacak. Bu güçlü masaüstü XRF spektrometresi hizmet laboratuvarlarının ve devlet kurumlarının katı regülasyonlara uygunluklarını kontrol edebilmeleri, ayrıca emisyon envanteri ve kaynak paylaşımı yapabilmeleri adına etkin bir araç olarak kullanmalarına yardımcı olması niyetiyle 46 elementte hava filtresi testi için kalibre bir şekilde gelmektedir.

Konuşmacı

Dr. Dhrubajyoti Gupta (PhD), Malvern Panalytical Aplikasyon UzmanıDr. Gupta’nın uzmanlık alanı X-Ray floresan tekniğini kullanarak elemental analizi ve füzyon ile numune hazırlığı. Kendisinin çevre, Ar-Ge ve diğer endüstriyel uygulamaları kapsayan 18 yıllık bir elemental analiz geçmişi bulunmaktadır. Görevi sırasında aplikasyon desteğinin yanı sıra laboratuvar ve sahalarda XRF enstrümantasyonlarının eğitimi ve kurulumu ile de ilgilenmiştir. Malvern Panalytical’a katılmadan önce Güney Kore, Inha Üniversitesi Aerosol Mikro-Analiz laboratuvarında araştırma profesörü ve bursiyerdi. Atmosferik aerosollerin ve toprak, katı atık ve su gibi diğer çevresel örneklerin karakterizasyonu için analitik metodolojilerin geliştirilmesinde rol aldığı Hindistan, Saha Nükleer Fizik Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacılık yaptı. Kendisi aynı zamanda su, atık su arıtımı ve kimyasal işleme konularında sanayi ile birlikte çalışmıştır.
 
Kimler katılmalı:

- Çevresel test laboratuvarları
- Sağlık ve endüstriyel kalkınma alanındaki hükümet çalışanlar
- Kalite kontrol uzmanları
- Laboratuvar yöneticileri
- İş sağlığı ve güvenliği yöneticileri

Date:
28/07/2022
Time:
-
Ülke:
United Kingdom
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol