Son yıllarda, Boyut Dışlama Kromatografisindeki (SEC) yeni gelişmeler, polimer uygulamaları için Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinin (UHPLC veya UPLC®) tanıtılmasıyla sonuçlanmıştır. Waters ACQUITY Gelişmiş Polimer Kromatografisi (APC™), polimerik malzemelerin SEC analizlerini geleneksel SEC'den daha yüksek rezolüsyon ve daha yüksek hız ile sağlayan çığır açan bir teknolojidir. Yeni APC teknolojisi, yüksek verimli ayırma kolonlarının ve düşük dağılımlı akış yolunun kullanılmasını içerir ve bunun sonucunda: 

• Yüksek rezolüsyonlu analiz 

• Daha az süre 

• Daha az solvent tüketimi 

• Daha az numune derişimi 

• Hızlı mobil faz değişimi 

 

Geleneksel olarak, APC sistemi geleneksel kalibrasyona odaklanmıştır, yani yalnızca bağıl moleküler ağırlık bilgisi üretebilir. Analiz altındaki polimerler hakkında kapsamlı bilgi elde etmek için yüksek çözünürlüklü APC sistemini ek gelişmiş dedektörlerle birleştirmek gerekir. Waters APC sisteminin, kırılma indeksi (RI), UV-Vis fotodiyot dizisi (UV), ışık saçılımı (LS) ve diferansiyel viskozimetre dedektörlerini içeren Malvern Panalytical OMNISEC REVEAL ile kombinasyonu, bir SEC analizinden elde edilebilecek bilgileri büyük ölçüde genişletir. OMNISEC REVEAL kullanılarak, analiz edilen numune şu şekilde tam olarak karakterize edilebilir: 

• Mutlak moleküler ağırlık: kolon kalibrasyonu gerektirmeden 

• Moleküler ağırlık dağılımı 

 Boyut: Hidrodinamik Yarıçapı, örneğin tüm moleküler ağırlık aralığına karşı 

• Yapı: Mark-Houwink parametreleri 

 Kompozisyon  

Bu sunumda, Malvern Panalytical OMNISEC REVEAL çoklu dedektör sistemi ile birleştirilmiş Waters ACQUITY APC tarafından tıbbi cihazlarda diğerlerin arasından yaygın olarak kullanılan blok kopolimerlerin karakterizasyonunu tartışılacaktır. 

Kim katılmalı? 

 Makromolekülleri, oligomerleri ve polimerleri karakterize etmek için çalışan bilim insanları. 

• SEC tarafından malzeme karakterizasyonu ve SEC alanındaki yeni teknoloji ile ilgilenen herkes. 

 

Ne öğreneceksin? 

 Waters ACQUITY APC'yi Malvern Panalytical OMNISEC REVEAL ile birleştirmenin faydaları hakkında bilgi edinin 

 Waters ACQUITY APC'den yüksek rezolüsyon hakkında bilgi edinin 

 Malvern Panalytical OMNISEC REVEAL'den gelişmiş çoklu-dedeksiyon hakkında bilgi edinin 


Date:
02/11/2021
Time:
-
Ülke:
Canada
Etkinlik Türü:
Webinar
Dil:
English
Kayıt Ol