SODERN CNA PENTOS

Metot: Vurmalı hızlı & termal nötron aktivasyon analizi

Jeneratör: Elektrikli nötron jeneratörü

Hesapladığı elementler: Si, Al, Fe, Ca, Mg, S, Na, K, Ti, Mn, H, Cl

Çimento Parametreleri: LSF, C3S, C2S, C3A, demir modülü, Silika modülü

Nemli ortamda çalışabilir.

Güvenlik döngüsü: ARP(otomatik radyasyon koruma sistemi)

Radyasyon seviyesi: 96/29/ EURATOM

Değerlendirme Anketi a